CHINESE | Nanjing Tech University | CONTACT US
 
  Talents Program   
  Academic Staff     
Division of Organic Optoelectronic Materials 
Division of Nano Optoelectronic Materials 
Division of Bioelectronic Materials 
Division of Advanced Energy Materials 
Flexible Electronic Technology Research Center 
Carbon Based Materials Research Center 
  Postgraduate   


  Home People

  Assist. Prof. ZHANG Cong 2016/09/18
  Prof. ZHAO Yonggang 2016/09/18
  Assoc. Prof. LU Xiaomei 2016/09/18
  Prof. LAI Linfei 2016/09/12
  Assoc. Prof. MIAO Chunyang 2016/09/07
  Assoc. Prof. LIU Jinhua 2016/05/18
  Aossc. Prof. WANG Nana 2016/05/15
  Dr. Ran Xueqin 2016/05/03
  Associate Prof. ZHAO Xinyan 2016/05/03
  Dr. Ning Weihua 2016/05/03
  Prof. Zhang Weina 2016/05/03
  Prof. YU Hai-Dong 2016/05/03
  Prof. ZHANG Cheng-Wu 2016/05/03
  Dr. Yu Hongtao 2016/04/28
  Prof. EGINLIGIL Mustafa 2016/04/25

  Copyright 2014-2016 ?Institute of Advanced Materials, Nanjing Tech University All Rights Reserved.

  Address: Chemical Engineering Block, 5 Xinmofan Road, Nanjing 210009, China Tel: (86) 25-83587982 Visit:
XML 地图 | Sitemap 地图