CHINESE | Nanjing Tech University | CONTACT US
 
  Talents Program   
  Academic Staff     
Division of Organic Optoelectronic Materials 
Division of Nano Optoelectronic Materials 
Division of Bioelectronic Materials 
Division of Advanced Energy Materials 
Flexible Electronic Technology Research Center 
Carbon Based Materials Research Center 
  Postgraduate   


  Home People Academic Staff

  Prof. LIU Xiang 2015/11/02
  Prof. ZHANG Shiming 2015/11/02
  Prof. LI Gongqiang 2015/11/02
  Prof. GAO Yongqian 2015/10/30
  Prof. SUN Gengzhi 2015/10/30
  Assoc. Prof. LI Renzhi 2015/10/29
  Prof. CHEN Fei 2015/10/29
  Assist. Prof. SI Weili 2015/10/28
  Assoc. Prof. SHEN Qian 2015/10/28
  Prof. MASARU NAGAI 2015/08/27
  Prof. TAO Youtian 2015/08/27
  Assoc. Prof. FANG Zhenlan 2015/08/27
  Prof. XIONG Weiwei 2015/08/27
  Assoc. Prof. SUN Huibin 2015/08/26
  Prof. WANG Jianpu 2015/08/26

  Copyright 2014-2016 ?Institute of Advanced Materials, Nanjing Tech University All Rights Reserved.

  Address: Chemical Engineering Block, 5 Xinmofan Road, Nanjing 210009, China Tel: (86) 25-83587982 Visit:
XML 地图 | Sitemap 地图