English | NanjingTech | Contact
纳米光电材料研究所    
  学科带头人   
  人才计划   
  专任师资   
  博士后   

张伟娜 ▍ZHANG Wei-Na
 添加时间:2016/02/29 发布: 管理员
二维码

扫描二维码,在手机中查看。

 

张伟娜,博士,教授硕士生导师联系方式

地址:南京市新模范马路5号南京工业大学丁家桥校区

邮编:210009  

EMAIL: iamwnzhang@njtech.edu.cn

教育和工作背景

2015.8-至今, 南京工业大学,三昇体育研究院,教授

2014-2015        新加坡南洋理工大学,博士后

2011-2014        新加坡南洋理工大学,博士

2008-2011        西安交通大学,硕士

研究方向

      金属有机骨架复合材料的设计及在选择性催化、薄膜分子筛、能源存储及酶催化领域的研究

主要学术成绩

       张伟娜研究小组主要从事金属有机骨架材料(MOFs)的设计、制备及应用的相关研究,以已知性能稳定的MOFs结构为平台,致力于探索简单、普适的新方法将具有独特的催化性能纳米粒子(NPs)和MOFs进行有效包覆和结合,可控制备功能化MOFs,进一步创建NPs/MOFs新型催化体系,实现尺寸或位置选择性催化等功能,为MOFs领域发展提供了新的思路和途径。近年来,在Advanced MaterialsChemical CommunicationChemistry of MaterialsACS NanoSmallNanoscaleThe Journal of Physical Chemistry B等期刊上发表论文40余篇,申请新加坡专利和中国专利数项,SCI引用1300余次。获得国家自然科学面上项目、青年基金、科技部纳米重点专项骨干人员、江苏省自然科学青年基金、青蓝工程创新团队参与人员等人才与科研项目支撑。

代表性论著:

1. Weina Zhang#, Bing Zheng#, Wenxiong Shi, Xinyi Chen, Zhiling Xu, Shuzhou Li, Yonggui Robin Chi, Yanhui Yang, Jun Lu*, Wei Huang*, Fengwei Huo*. Site-Selective Catalysis of a Multifunctional Linear Molecule: The Steric Hindrance of Metal–Organic Framework Channels. Adv. Mater., 2018, 30(23), 1800643.

2. Weina Zhang, Yayuan Liu, Lu Guang, Yong Wang, Shaozhou Li, Chenglong Cui, Jin Wu, Zhiling Xu, Danbi Tian, Wei Huang, Joseph S. DuCheneu, Wei D. Wei, Hongyu Chen, Yanhui Yang, Fengwei Huo*. Mesoporous metal–organic frameworks with size-, shape-, and space-distribution-controlled pore structure. Adv. Mater., 2015, 27(18): 2923-2929.

3. Weina Zhang, Guang Lu, Chenlong Cui, Yayuan Liu, Shaozhou Li, Wenjin Yan, Chong Xing, Yonggui Robin Chi, Yanhui Yang, Fengwei Huo*. A family of metal-organic frameworks exhibiting size-selective catalysis with encapsulated noble-metal nanoparticles. Adv. Mater., 2014, 26, 4056–4060

4. Zhiling Xu, Gengwu Xiao, Hongfeng Li, Yu Shen, Jing Zhang, Ting Pan, Xinyi Chen, Bing Zheng, Jiansheng Wu, Sheng Li, Weina Zhang*, Wei Huang*, Fengwei Huo*. Compartmentalization within Self-Assembled Metal–Organic Framework Nanoparticles for Tandem Reactions. Adv. Funct. Mater., 2018, 28(34), 1802479.

5. Bo Zhang, Jie Lei, Dianpeng Qi, Zhiyuan Liu, Yu Wang, Gengwu Xiao, Jiansheng Wu, Weina Zhang*, Fengwei Huo*, Xiaodong Chen*. Stretchable Conductive Fibers Based on a Cracking Control Strategy for Wearable Electronics. Adv. Funct. Mater., 2018, 28(29), 1801683.

6. Yu Hu#, Xiujie Xu#, Bing Zheng#, Shanshan Hou, Peng Wang, Wanzheng Chen, Cong Gao, Zhida Gu, Yu Shen, Jiansheng Wu, Yu Fu, Weina Zhang*, Fengwei Huo*. Functional Macro-Microporous Metal–Organic Frameworks for Improving the Catalytic Performance. Small Methods, 2019, 1800547.

7. Fanchen Meng, Suoying Zhang*, Lu Ma, Weina Zhang, Matthew Li, Tianpin Wu, Hang Li, Tao Zhang, Xiaohua Lu, Fengwei Huo*, Jun Lu*. Construction of Hierarchically Porous Nanoparticles@Metal–Organic Frameworks Composites by Inherent Defects for the Enhancement of Catalytic Efficiency. Adv. Mater., 2018, 30(49), 1803263.

8. Yu Wang, Qinjie Du, Haimin Zhao, Shanshan Hou, Yu Shen, Hongfeng Li, Xueying Kong, Wei Sun, Bo Zhang, Sheng Li, Fengwei Huo*, Weina Zhang*. Metal-organic framework derived leaf-like CoSNC nanocomposites for supercapacitor electrodes. Nanoscale, 2018, 10(37), 17958-17964.

9. Junfeng Hui#, Huimin Chu#, Wenlei Zhang, Yu Shen, Wanzheng Chen, Yu Hu, Wan Liu, Cong Gao, Shaohua Guo, Gengwu Xiao, Sheng Li, Yu Fu, Daidi Fan*, Weina Zhang*, Fengwei Huo*. Multicomponent metal-organic framework derivatives for optimizing the selective catalytic performance of styrene epoxidation reaction. Nanoscale, 2018, 10(18), 8772-8778.

10. Xinyi Chen#, Panpan Qian#, Tao Zhang, Zhiling Xu, Chuanzhen Fang, Xiujie Xu, Wanzheng Chen, Peng Wu, Yu Shen, Sheng Li, Jiansheng Wu, Bing Zheng, Weina Zhang*, Fengwei Huo*. Catalyst surfaces with tunable hydrophilicity and hydrophobicity: metal-organic frameworks toward controllable catalytic selectivity. Chem. Commun. 2018, 54(32), 3936-3939.

11. Weina Zhang, Guang Lu, Shaozhou Li, Yayuan Liu, Hongbo Xu, Chenlong Cui, Weijin Yan, Yanhui Yang, Fengwei Huo*. Controlled incorporation of nanoparticles in metal–organic framework hybrid thin films. Chem. Commun., 2014, 50, 4296--4298

12. Yayuan Liu#, Weina Zhang#, Shaozhou Li, Chenlong Cui, Jin Wu, Hongyu Chen, Fengwei Huo*. Designable yolk–shell nanoparticle@MOF petalous heterostructures. Chem. Mater., 2014, 26, 1119–1125.

13. Weina Zhang, Wei He, Xinli Jing*. Preparation of a Stable Graphene Dispersion with High Concentration by Ultrasound. The Journal of Physical Chemistry B, 2010, 114 (32), 10368-10373.

14. Weina Zhang, Wei He, Xinli Jing*. Progress in Synthesis, Property and Application of Graphene. New Chemical Materials, 2010, 38(4), 15-18.

15. Ruijie Xie, Shanshan Hou, Yuanyuan Chen, Kang Zhang, Binghua Zou, Yihan Liu, Jiayuan Liang, Shaohua Guo, Hongfeng Li, Bing Zheng, Sheng Li, Weina Zhang, Jiansheng Wu,* Fengwei Huo*. Leather-based Strain Sensor with Hierarchical Structure for Motion Monitoring. Adv. Mater. Technol., 2019, DOI: 10.1002/admt.201900442.

16. Ruijie Xie,# Qinjie Du, # Binghua Zou, Yuanyuan Chen, Kang Zhang, Yihan Liu, Jiayuan Liang, Bing Zheng, Sheng Li, Weina Zhang, Jiansheng Wu*, Fengwei Huo*. Wearable Leather-Based Electronics for Respiration Monitoring. ACS Appl. Bio Mater., 2019, 2(4), 1427-1431.

17. Licheng Li*, Haiqin Yue, Suoying Zhang, Yaobing Huang, Weina Zhang, Peng Wu, Yongxin Ji, Fengwei Huo*. Solving the Water Hypersensitive Challenge of Sulfated Solid Superacid in Acid-Catalyzed Reactions. ACS Appl. Mater. Interfaces, 2019, 11(10), 9919-9924.

18. Huanhuan Chen, Yawen Xiao, Chen Chen, Jiayi Yang, Cong Gao, Yanshen Chen, Jiansheng Wu, Yu Shen, Weina Zhang, Sheng Li*, Fengwei Huo, Bing Zheng*. Conductive MOF-Modified Separator for Mitigating the Shuttle Effect of Lithium-Sulfur Battery through a Filtration Method. ACS Appl. Mater. Interfaces, 2019, DOI: 10.1021/acsami.8b22564.

19. Cong Gao, Chuanzhen Fang, Haimin Zhao, Jiayi Yang, Zhida Gu, Wei Sun, Weina Zhang, Sheng Li*, Li-Chun Xu*, Xiuyan Li, Fengwei Huo*. Rational design of multi-functional CoS@rGO composite for performance enhanced Li-S cathode. J. Power Sources, 2019, 421, 132-138.

20. Shaohua Guo, Bo Yuan, Haimin Zhao, Di Hua, Yu Shen, Chengcheng Sun, Tianming Chen, Wei Sun, Jiansheng Wu, Bing Zheng, Weina Zhang, Sheng Li*, Fengwei Huo*. Dual-component LixTiO2@silica functional coating in one layer for performance enhanced LiNi0.6Co0.2Mn0.2O2 cathode. Nano Energy, 2019, 58, 673-679.

21. Binghua Zou, Yuanyuan Chen, Yihan Liu, Ruijie Xie, Qinjie Du, Tao Zhang, Yu Shen, Bing Zheng, Sheng Li, Jiansheng Wu, Weina Zhang, Wei Huang*, Xin Huang*, Fengwei Huo*. Repurposed Leather with Sensing Capabilities for Multifunctional Electronic Skin. Adv. Sci., 2018, 1801283.

22. Wan Liu, Meng Shao, Weiqiang Zhou, Bo Yuan, Cong Gao, HongFeng Li, Xiujie Xu, Huimin Chu, Yun Fan, Weina Zhang, Sheng Li, Junfeng Hui*, Daidi Fan*, Fengwei Huo*. Hollow Ni?CoSe2 Embedded in Nitrogen-Doped Carbon Nanocomposites Derived from Metal?Organic Frameworks for High-Rate Anodes. ACS Appl. Mater. Interfaces, 2018, 10(45), 38845-38852.

23. Meng Shao, Yuanyuan Cheng, Tao Zhang, Sheng Li*, Weina Zhang, Bing Zheng, Jiansheng Wu, Wei-Wei Xiong*, Fengwei Huo, Jun Lu*. Designing MOFs-Derived FeS2@Carbon Composites for High-Rate Sodium Ion Storage with Capacitive Contributions. ACS Appl. Mater. Interfaces, 2018, 10(39), 33097-33104.

24. Weiqiang Zhou, Hongfeng Li, Bin Xia, Wenlan Ji, Shaobo Ji, Weina Zhang, Wei Huang*, Fengwei Huo*, Huaping Xu*. Selenium-functionalized metal-organic frameworks as enzyme mimics. Nano Res., 2018, 11(10), 5761–5768.

25. Linjie Li, Bo Zhang, Binghua Zou, Ruijie Xie, Tao Zhang, Sheng Li, Bing Zheng, Jiansheng Wu, Jiena Weng, Weina Zhang, Wei Huang*, Fengwei Huo*. Fabrication of Flexible Transparent Electrode with Enhanced Conductivity from Hierarchical Metal Grids. ACS Appl. Mater. Interfaces, 2017, 9(45): 39110-39115.

26. Hui Mao*, Weina Zhang, Weiqiang Zhou, Binghua Zou, Bing Zheng, Shilin Zhao, Fengwei Huo*. Hybridization of Metal Nanoparticles with Metal-Organic Frameworks Using Protein as Amphiphilic Stabilizer. ACS Appl. Mater. Interfaces, 2017, 9(29), 24649-24654.

27. Tao Zhang, Binghua Zou, Meng Shao, Xinyi Chen, Suoying Zhang, Linjie Li, Qinjie Du, Hongfeng Li, Yu Hu, Jiena Weng, Weiwei Xiong, Bing Zheng, Weina Zhang, Fengwei Huo*. Metal-Organic Framework Wears a Protective Cover for Improved Stability. Chem-Eur. J., 2017, 23(32), 7663-7666.

28. Yuanyuan Guo, Xiaoqiao Zeng, Yu Zhang, Zhengfei Dai, Haosen Fan, Ying Huang, Weina Zhang, Hua Zhang, Jun Lu*, Fengwei Huo*, Qingyu Yan*. Sn Nanoparticles Encapsulated in 3D Nanoporous Carbon Derived from a Metal-Organic Framework for Anode Material in Lithium-Ion Batteries. ACS Appl. Mater. Interfaces, 2017, 9(20), 17172-17177.

29. Wenlan Ji, Zhiling Xu, Pengfei Liu, Suoying Zhang, Weiqiang Zhou, Hongfeng Li, Tao Zhang, Linjie Li, Xiaohua Lu, Jiansheng Wu, Weina Zhang, Fengwei Huo*. Metal-Organic Framework Derivatives for Improving the Catalytic Activity of the CO Oxidation Reaction. ACS Appl. Mater. Interfaces, 2017, 9(18), 15394-15398.

30. Wenxian Liu, Jijiang Huang, Qiu Yang, Shiji Wang, Xiaoming Sun, Weina Zhang, Junfeng Liu*, Fengwei Huo*. Multi-shelled Hollow Metal-Organic Frameworks. Angew. Chem. Int. Ed., 2017, 56(20), 5512-5516.

31. Jinju Guan, Yu Hu, Yu Wang, Hongfeng Li, Zhiling Xu, Tao Zhang, Peng Wu, Suoying Zhang, Gengwu Xiao, Wenlan Ji, Linjie Li, Meixuan Zhang, Yun Fan, Lin Li, Bing Zheng, Weina Zhang, Wei Huang*, Fengwei Huo*. Controlled Encapsulation of Functional Organic Molecules within Metal-Organic Frameworks: In Situ Crystalline Structure Transformation. Adv. Mater., 2017, 29(12), 1606290.

32. Qiu Yang#, Wenxian Liu#, Bingqing Wang, Weina Zhang, Xiaoqiao Zeng, Cong Zhang, Yongji Qin, Xiaoming Sun, Tianpin Wu, Junfeng Liu*, Fengwei Huo*, Jun Lu*. Regulating the spatial distribution of metal nanoparticles within metal-organic frameworks to enhance catalytic efficiency. Nat. Commun., 2017, 8, 14429.

33. Weiqiang Zhou, Lu Wang, Feng Li, Weina Zhang, Wei Huang*, Fengwei Huo*, Huaping Xu*. Selenium-Containing Polymer@Metal-Organic Frameworks Nanocomposites as an Efficient Multiresponsive Drug Delivery System. Adv. Funct. Mater., 2017, 27(6), 1605465.

34. Zhiling Xu, Weina Zhang, Jiena Weng, Wei Huang*, Danbi Tian*, Fengwei Huo*. Encapsulation of metal layers within metal-organic frameworks as hybrid thin films for selective catalysis. Nano Res., 2016, 9(1), 158-164.

35. Liping Zhang, Ping Cui, Hongbin Yang, Jiazang Chen, Fangxing Xiao, Yuanyuan Guo, Ye Liu, Weina Zhang, Fengwei Huo*, Bin Liu*. Metal-organic frameworks as promising photosensitizers for photoelectrochemical water Splitting. Adv. Sci., 2016, 3(1), 1500243.

36. Shaozhou Li*, Weina Zhang, Fengwei Huo*. The structural and catalytic properties of nanoparticles@MOF composites: A case study of Au@ZIF-8 hybrid crystals. Physica E., 2015, 69, 56-60.

37. Shaozhou Li*, Weina Zhang, Yana Zhu, Qiang Zhao, Fengwei Huo*. Synthesis of MOFs and their composite structures through sacrificial-template strategy. Cryst. Growth Des., 2015, 15(3), 1017-1021.

38. Jin Wu, Cheng-han Yu, Shaozhou Li, Binghua Zou, Yayuan Liu, Xiaoqun Zhu, Yuanyuan Guo, Hongbo Xu, Weina Zhang, Liping Zhang, Bin Liu, Danbi Tian, Wei Huang, Michael P. Sheetz, Fengwei Huo*. Parallel Near-Field Photolithography with Metal-Coated Elastomeric Masks. Langmuir, 2015, 31(3), 1210-1217.

39. Weiqiang Zhou, Binghua Zou, Weina Zhang, Danbi Tian, Wei Huang*, Fengwei Huo*. Synthesis of stable heterogeneous catalysts by supporting carbon-stabilized palladium nanoparticles on MOFs. Nanoscale, 2015, 7(19), 8720-8724.

40. Chencheng Sun, Jun Yang, Xianhong Rui, Weina Zhang, Qingyu Yan, Peng Chen, Fengwei Huo*, Wei Huang*, Xiaochen Dong*. MOF-directed templating synthesis of a porous multicomponent dodecahedron with hollow interiors for enhanced lithium-ion battery anodes. J. Mater. Chem. A, 2015, 3(16), 8483-8488.

41. Chenlong Cui, Yayuan Liu, Hongbo Xu, Shaozhou Li, Weina Zhang, Ping Cui, Fengwei Huo*. Self-Assembled Metal-Organic Frameworks Crystals for Chemical Vapor Sensing. Small, 2014, 10(18), 3672-3676.

42. Xiao Huang, Bing Zheng, Zhengdong Liu, Chaoliang Tan, Juqing Liu, Bo Chen, Hai Li, Junze Chen, Xiao Zhang, Zhanxi Fan, Weina Zhang, Zhen Guo, Fengwei Huo, Yanhui Yang, Ling-Hai Xie, Wei Huang, Hua Zhang*. Coating Two-Dimensional Nanomaterials with Metal-Organic Frameworks. ACS Nano, 2014, 8(8), 8695-8701.

43. Jin Wu, Xiaoli Zan, Shaozhou Li, Yayuan Liu, Chenlong Cui, Binghua Zou, Weina Zhang, Hongbo Xu, Hongwei Duan, Danbi Tian, Wei Huang, Fengwei Huo*. In situ synthesis of large-area single sub-10 nm nanoparticle arrays by polymer pen lithography. Nanoscale, 2014, 6(2), 749-752.

44. Guang Lu*, Chenlong Cui, Weina Zhang, Yayuan Liu, Fengwei Huo*. Synthesis and Self-Assembly of Monodispersed Metal-Organic Framework Microcrystals. Chem-Asian J., 2013, 8(1), 69-72.

45. Guang Lu, Omar K. Farha, Weina Zhang, Fengwei Huo, Joseph T. Hupp*. Engineering ZIF-8 thin films for hybrid MOF-based devices. Adv. Mater., 2012, 24(29), 3970-3974.

46. Wei He, Weina Zhang, Yu Li, Xinli Jing. A High Concentration Graphene Dispersion Stabilized by Polyaniline Nanofibers. Synthetic Met., 2012, 162 (13), 1107-1113.


Copyright ? 2017-2019 三昇体育平台_三昇体育(唯一)官网 All rights reserved.

官方微信
地址:南京市新模范马路5号138信箱 总共访问:   [旧版回顾]
电话: 025-83587982 邮件:iam@njtech.edu.cn
 
XML 地图 | Sitemap 地图